11 συμβουλές για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Facebook
Twitter
LinkedIn

11 συμβουλές για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το μέτρο.

Ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου δημιουργώντας πρόσθετους πονοκεφάλους  στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εκτός από τους φόρους  που καλούνται να πληρώσουν σε εφορία, δήμους κ.λπ. έρχεται και ένα νέο «χαράτσι», το οποίο αρχίζει από 300-500 ευρώ για μικρές κατοικίες και αυξάνονται σημαντικά για τις μεγαλύτερες.

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.  Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί θα εκδίδουν το πιστοποιητικό πληρότητας και σε αυτό θα βεβαιώνεται -με δήλωση τους- η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων -εκτός των ποινικών κυρώσεων- προβλέπεται πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται εάν υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και αν αυτές αφορούν οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές.

Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις για την κατανόηση του μέτρου, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να εκδίδεται η ταυτότητα κτιρίου και κάθε πότε πρέπει να ανανεώνεται:

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να εκδοθεί άμεσα;

Από την 1η Φεβρουαρίου, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας»,  το οποίο αποδεικνύει την καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Επίσης θα πρέπει να εκδίδεται σε κάθε νέα οικοδομή.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχει κάποια προθεσμία;

Μόνο για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων,  στις οποίες πρέπει να κατατεθεί μέσα σε μία πενταετία (έως τις 21.12.2025).  Πρόκειται για κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου,  των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (είτε ανήκουν στο Δημόσιο  είτε μισθώνονται από αυτό).  Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα,  κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία και λοιπά).  Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων.  Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων (από βρεφονηπιακούς σταθμούς έως πανεπιστήμια). Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων η ατόμων με αναπηρία. Καταστήματα κράτησης.

Ποιος αναλαμβάνει την ταυτότητα κτιρίου;

Υποχρεωτικά ένας μηχανικός. Τα στοιχεία δεν επιτρέπεται να καταχωριστούν από τον ιδιοκτήτη, ακόμα και αν αυτός τα διαθέτει όλα, καθώς συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος τους.  Οι Δημόσιες Υπηρεσίες μπορούν να αναλάβουν μόνες τους την υποβολή των στοιχείων.

Πόσο θα κοστίσει στον ιδιοκτήτη;

Για να εκδοθεί «πιστοποιητικό πληρότητας», που αποδεικνύει ότι έχει συμπληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα,  ο πολίτης πρέπει να καταβάλλει το τέλος 20 ευρώ. Επιπλέον θα πρέπει να προσλάβει έναν μηχανικό για την εργασία αυτή – οι τιμές είναι ελεύθερες, δηλαδή διαμορφώνονται με διαπραγμάτευση και μέσω του ανταγωνισμού.  Βάσει εκτιμήσεων μηχανικών, Η χρέωση θα πρέπει να αναμένεται στα 300-500 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του ακινήτου και το πλήθος των δικαιολογητικών που θα πρέπει να αναζητήσει ο ίδιος ο μηχανικός. Πάντως ο πολίτης θα πρέπει επιπλέον να πληρώνει εκ νέου έναν μηχανικό για να ενημερώνει την ταυτότητα για κάθε νέα αλλαγή (όχι μόνο ιδιοκτησιακή, αλλά και σε κάθε έκδοση άδειας, πιστοποιητικού).

Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνεται η ταυτότητα κτιρίου;

Μόνο όταν μεταβιβάζεται το ακίνητο ή όταν εκτελούνται σε αυτό εργασίες που απαιτούν την έκδοση οποιουδήποτε τύπου οικοδομικής άδειας (μικρής κλίμακας, κανονικής). Θα πρέπει να ενημερώνεται με οποιοδήποτε νέο πιστοποιητικό αφορά την ιδιοκτησία, λόγου χάρη έκδοση KAEK (αριθμός στο Kτηματολόγιο), αλλαγή ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά προκύψουν μετά την έκδοση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας.

Τι έγγραφα χρειάζονται για την ταυτότητα κτιρίου;

Καταρχάς ο ΚΑΕΚ (ο αριθμός που δίνεται σε κάθε ακίνητο μόλις μία περιοχή κτηματογραφηθεί) και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου, εφόσον υπάρχει. Ο τίτλος ιδιοκτησίας, η σύσταση οριζοντίου η κάθετου ιδιοκτησίας και ο πίνακας χιλιοστών. Η οικοδομική άδεια μεθυστικό να αναθεωρήσεις τις (αν έχει χαθεί, ενδεχόμενα όχι σπάνιο,  τότε πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση απώλειας φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης). Τα σχέδια κατόψεων του ακινήτου (της οικοδομικής άδειας, εφόσον ο μηχανικός διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές, η νέα σε αντίθετη περίπτωση) και το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί).  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τυχόν δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου και το δελτίο δομικής τρωτότητας ή η έκθεση στατικού ελέγχου ή η μελέτη στατικής επάρκειας που τις συνοδεύει. Όσον απαιτείται από τη νομοθεσία (λ.χ. στα κτίρια συνάθροισης κοινού), η μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Πόσα από αυτά τα έγγραφα πρέπει να εκδοθούν από την αρχή;

Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα υποκαθιστά τη βεβαίωση μηχανικού σε μία μεταβίβαση,  το μόνο «νέο»  είναι ο έλεγχος των σχεδίων από το μηχανικό. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να συγκεντρωθούν εκ νέου από τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό και να επανυποβολυθούν,  παρότι βρίσκονται ήδη σε βάσεις δεδομένων (όπως του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα και τα ενεργειακά πιστοποιητικά) ή στα αρχεία των πολεοδομιών (όπως οι οικοδομικές άδειες).

Πού θα βρίσκεται εκεί ηλεκτρονική ταυτότητα;

Παλαιότερα προβλέπονταν ότι θα διατηρείται και ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φυσική μορφή μέσα στο κάθε κτίριο. Η υποχρέωση φυσικού αρχείου στο κτίριο καταργήθηκε και πλέον θα κατατίθεται και θα τηρείται μόνο ψηφιακά. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο ανατέθηκε από το ΥΠΕΝ  στο Τεχνικό Επιμελητήριο και λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα.

Ποιος ελέγχει την ορθή τήρηση της;

Θεωρητικά, την επίβλεψη του ΤΕΕ στην ορθή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου έχει το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  και τον έλεγχο ορθότητας των στοιχείων πού υποβάλλονται θα έχουν τα τοπικά παρατηρητήρια δόμησης. Ωστόσο, η μεν υπηρεσία του ΥΠΕΝ  είναι υποστελεχωμένη, τα δε τοπικά παρατηρητήρια  παραμένουν στα χαρτιά, ενώ οι προσλήψεις που είχαν ανακοινωθεί για τη στελέχωση τους δεν έγιναν ποτέ.  Με δεδομένο ότι τα έγγραφα υποβάλλονται με ευθύνη μηχανικού, προβλέπονται κάποιες κυρώσεις εις βάρος του αν κάτι εντοπιστεί.

Τελικά είναι θετική η λειτουργία της;

Στα θετικά,  μέσω της πλατφόρμας Η πολιτεία σταδιακά θα αποκτήσει σε ψηφιακή μορφή και σε μία βάση δεδομένων την πλήρη εικόνα κάθε κτιρίου, κάτι που θεωρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο χάραξης πολεοδομικής πολιτικής. Ο δε  ιδιοκτήτης θα μπορεί να γνωρίζει ποιες άδειες έχουν εκδοθεί για το κτίριο στο παρελθόν (λ.χ. επισκευής), που σήμερα θα ήταν από δύσκολο έως αδύνατον να αναζητηθούν.  Επιπλέον. Το αρχείο αυτό δεν τηρείται, ούτε ενημερώνεται από δημόσια αρχή, ενώ οι έλεγχοι στο περιεχόμενο του θα είναι για πολύ καιρό μηδενικοί. Τέλος, η διαδικασία επιβαρύνει με ακόμα ένα κόστος τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής | Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 | ΑΚΙΝΗΤΑ

Διαβάστε ακόμη: