Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για Μίσθωση Ακινήτου;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Μίσθωση Ακινήτου

Αυτά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για να γίνει εφικτή η μίσθωση (ενοικίαση) ενός ακινήτου:

1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (υπογεγραμμένο και από τους δύο)
2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης)
3. Αστυνομική Ταυτότητα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
4. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
5. Δήλωση μίσθωσης στο Taxisnet από τον ιδιοκτήτη και αποδοχή του ενοικιαστή (εντός 30 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού)

Διαβάστε ακόμη: