Τρόποι Πρόσβασης και Δρομολόγια προς το Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την Πολυτεχνειούπολη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο, η αφετηρία του οποίου βρίσκεται στην Πλατεία Αγοράς (έξω από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας).

Μπορείτε να μετακινηθείτε από και προς την Πολυτεχνειούπολη κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, χρησιμοποιώντας δώδεκα (12) απ’ ευθείας δρομολόγια με την ένδειξη «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ». Τα δρομολόγια αυτά αναχωρούν από τα Χανιά στις 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 και ακολουθούν την διαδρομή Εθνική Τράπεζα επί της Πλατείας Αγοράς, Ανδρέα Παπανδρέου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακρωτηρίου, είσοδος στην Πολυτεχνειούπολη, διέλευση του εσωτερικού δακτυλίου και επιστροφή στα Χανιά.

Επιπλέον, το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ των 8:00 π.μ., προς Κουνουπιδιανά εισέρχεται τις εργάσιμες ημέρες στην Πολυτεχνειούπολη.

(Μόνον για την περίοδο της εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 (δηλαδή έως 3/2/2018), το δρομολόγιο των 7.30 π.μ. προς Κουνουπιδιανά θα εισέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη ενώ το δρομολόγιο των 8.00 π.μ. προς Κουνουπιδιανά δεν θα εισέρχεται. Μετά το πέρας της εξεταστικής το μόνο που θα εισέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη θα είναι αυτό των 8.00 π.μ.)

Τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις ημέρες αργιών και προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φοιτητές που θέλουν να σιτιστούν στην Λέσχη, ορίζονται τα εξής τέσσερα (4) δρομολόγια της γραμμής των Κουνουπιδιανών (Νο 18): 12:30, 14:30, 18:30 και 19:30, για τα οποία οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση της μηνιαίας κάρτας.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω αποκλειστικών δρομολογίων αλλά και των υπ΄αριθμόν  18 και 23 δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες που λειτουργεί το Ίδρυμα καθώς και τις ημέρες της εξεταστικής περιόδου….

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης

Πηγή: Tuc.gr

Διαβάστε ακόμη: