Περιοχή Ακινήτου: Θέρισος

Πωλείται αγροτεμάχιο 3000 τ.μ. κοντά στη Λίμνη Αγυιάς, κατάλληλο για αποθήκευση μηχανημάτων. Δεν οικοδομείται.