Ποιες είναι οι αμοιβές των Μεσιτών;

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ο Μεσίτης αμείβεται από όλα τα μέρη που εκπροσωπεί αφού έχει έγγραφη εντολή.

Ενεργεί με συνέπεια και αξιοπιστία για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Μεσιτών Νομού Χανίων οι προτεινόμενες & νόμιμες αμοιβές παροχής μεσιτικών υπηρεσιών για την αγορά-πώληση-ενοικίαση-εκτίμηση ακινήτου είναι οι εξής:

Πωλήσεις Ακινήτων

  1. Σε κάθε περίπτωση που η αγοραία αξία πώλησης του ακινήτου είναι έως και 75.000 €, καθορίζεται σαν ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το ποσό των 1.500 € έκαστος + 24% Φ.Π.Α..
  2. Για ακίνητα με αξία πώλησης άνω των 75.000 €ελάχιστη μεσιτική αμοιβή το 2% έκαστος επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου και επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ.

Μισθώσεις Ακινήτων

  1. Επαγγελματικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (1) ενοικίου + 2% έκαστος επί του τυχόν ποσού της εμπορικής χρήσης (αέρα) + 24% Φ.Π.Α. .
  2. Ιδιώτικές Μισθώσεις: Η αξία ενός (1) μηνιαίου ενοικίου έκαστος των συμβαλλομένων (εκμισθωτής και μισθωτής) + 24% Φ.Π.Α. .

Προκαταβολή «Αρραβώνα» Ιδιωτικού Συμφωνητικού

(Α) Για ακίνητα αξίας μέχρι 75.000 €καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσό «αρραβώνα» 3.000 € επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου + 24% Φ.Π.Α..

(Β) Για ακίνητα αξίας άνω των 75.000 €καταβάλλεται από τον αγοραστή «αρραβώνας» σε ποσοστό 5% επί της αγοραίας τιμής πώλησης του ακινήτου + 24% Φ.Π.Α..

  • Το ποσό αυτό συμφωνείται ότι θα πραμείνει άτοκο στα χέρια του Κτηματομεσίτη μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου οπότε και θ αποδοθεί στον δικαιούχο, αφού κρατηθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή.

Εκτίμηση Ακινήτων

(Α) Για ακίνητα αξίας έως 75.000 €, η αμοιβή μιας απλής γραπτής εκτίμησης κτηματομεσίτη είναι το ποσό των 100 € + 24% Φ.Π.Α..

(Β) Για ακίνητα αξίας άνω των 75.000 €, υπολογίζεται 1 € (ένα) ανά 1000 € αξίας για το υπόλοιπο της αξίας του ακινήτου.

Η μεσιτική αμοιβή για ακίνητα σε απόσταση πάνω από 20 χιλιόμετρα και για μεγάλες αξίες καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας ως προς το ύψος της αμοιβής μεταξύ των συμβαλλομένων μελών και του μεσίτη + 24% Φ.Π.Α. .

Διαβάστε ακόμη: