Real Estate Terminology | Greek

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ
ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Εδώ θα βρείτε αναλυτικό ευρετήριο για την ακίνητη περιουσία. Όροι και φράσεις του διεθνούς real estate αλλά και εξειδικευμένες έννοιες για την πληρέστερη κατανόηση της ελληνικής αγοράς ακινήτων.


– Α –

Αγοραπωλησία

Με τον όρο «αγοραπωλησία» αποκαλούμε την αμφοτεροβαρή σύμβαση με την οποία ο αφενός (πωλητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο και ο αφετέρου (αγοραστής) καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

Αγροικία

Η κύρια κατοικία σε ένα αγρόκτημα ή ένα σπίτι που χτίστηκε με το ίδιο στυλ και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε.

Αγροτεμάχιο

Με τον όρο «αγροτεμάχιο» χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

Άδεια Οικοδομής

Επικυρωμένο αντίγραφο από το τηρούμενο στην οικεία πολεοδομική αρχή αρχείο, της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του πωλούμενου ακινήτου.

Αέρας

Με τον όρο “αέρας” αναφερόμαστε στα χρήματα που καταβάλλονται εφ άπαξ και δίνονται για την εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου, εκτός αυτών που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αποτελούν το μηνιαίο μίσθωμα.

Αίθριο

Μια κεντρική αίθουσα με γυάλινη οροφή συνήθως που εκτείνεται σε διάφορους ορόφους ενός κτηρίου, όπως ένα εμπορικό κέντρο ή ένα ξενοδοχείο. Είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγασμένος ή μη) χώρος του οικοπέδου ή του κτηρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.

Ακάλυπτος Χώρος

Ο χώρος του οικοπέδου που δεν δομείται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΝΟΚ ( ν. 4067/2012).

Αναδασμός

Αναδασμός είναι η ενοποίηση και αναδιανομή των τεμαχίων γης σε όλη ή μέρος της έκτασης που περικλείεται στα διοικητικά όρια ενός ή περισσότερων χωριών. Επιδίωξη είναι ο κάθε ιδιοκτήτης, μετά την αναδιανομή, να πάρει την ιδιοκτησία του συγκεντρωμένη σε ένα, δύο ή τρία, το πολύ τεμάχια γης, ίσης, περίπου αξίας με την ιδιοκτησία που είχε πριν τον αναδασμό, αφού αφαιρεθεί η αναλογία για την αξία της γης που κατέλαβαν οι δρόμοι και άλλα έργα κοινής ωφέλειας και χρήσης.

Ανοιχτού Τύπου Διάταξη

Οποιοδήποτε σχέδιο ορόφου που χρησιμοποιεί μεγάλους, ανοιχτούς χώρους και ελαχιστοποιεί τη χρήση μικρών, κλειστών χώρων ή χρησιμοποιεί λίγους διαχωριστικούς τοίχους μεταξύ των δωματίων

Αντικειμενική Αξία

Η αξία ενός ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΟΥ. Συνήθως, και ιδίως στα αστικά κέντρα, η αξία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Υπάρχουν διάφορες συνιστώσες υπολογισμού της όπως ο όροφος της κατοικίας, το εμβαδόν, το έτος κατασκευής, αν είναι γωνιακό ή όχι, αν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή και άλλες. Η αντικειμενική αξία είναι συνήθως και το τίμημα που αναγράφεται επί των συμβολαίων αγοράς και επί τούτης υπολογίζονται και οι όποιοι φόροι, το τέλος του υποθηκοφυλακείου αλλά και οι αμοιβές του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Αντιπαροχή

Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Απαλλοτριώσεις

Για την υλοποίηση πολεοδομικών σχεδίων, τη διατήρηση παραδοσιακών κτηρίων ή αρχαιολογικών χώρων μεμονωμένης ή μη μορφής, η πολιτεία έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τους συνταγματικούς περιορισμούς, να προβαίνει σε αναγκαστικές ή μη απαλλοτριώσεις. Κατά τη διαδικασία εφαρμογής για παράδειγμα του σχεδίου πόλεως, το κράτος δεσμεύει κάποια ακίνητα για εξυπηρέτηση των κοινών και οι πέριξ ιδιοκτησίες, οι οποίες αποκτούν υπεραξία εφόσον ωφελούνται από την παρέμβαση, οφείλουν να συμμετέχουν στην καταβολή αποζημίωσης.

Αποκλειστική Χρήση

Μία ιδιοκτησία μπορεί να έχει στην αποκλειστική της χρήση έναν χώρο (ελεύθερο τμήμα οικοπέδου ή κτίσμα), ο οποίος χώρος διαφορετικά θα ήταν κοινόχρηστος. O χώρος αυτός ουσιαστικά είναι κοινόχρηστος και οποίος με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δίνεται στην αποκλειστική χρήση μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Αποστάσεις “Δ”

Η επιτρεπόμενη απόσταση που αρχίζει ο εξωτερικός τοίχος του ακινήτου, από το σύνορό του με το διπλανό οικόπεδο. (Όση απόσταση έχει «αφήσει ο διπλανός» υποχρεούται να αφήσει και αυτό το κτήριο). Ειδικώς σε περιπτώσεις που το οικόπεδό μας έχει πρόσοψη μικρότερη των 9μ. κατ εξαίρεση, μπορεί να «κολλήσει» στην μεσοτοιχία.

Απόσυρση Κτιρίου

Η κατεδάφιση κτιρίου κύριας χρήσης, ενεργειακής κατηγορίας χαμηλότερης του επιτρεπόμενου ορίου που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς και η αντικατάστασή του με κτίριο που πληροί τις σχετικές προυποθέσεις.

Αρδευτικό Νερό

Το αρδευτικό νερό, επίσης γνωστό ως γεωργικό νερό, είναι νερό που χρησιμοποιείται στο πότισμα κήπων και καλλιεργειών. Παρέχεται από τον ΟΑΔΥΚ – διαφορετική εταιρεία από αυτή που παρέχει το πόσιμο νερό.

Αρχιτεκτονική Έγκριση (& Επιτροπή)

Κάθε αρχιτέκτονας που ετοιμάζει σχέδια ακινήτου προς ανοικοδόμηση, έχει υποχρέωση να τηρεί τις εντολές της Τοπικής Πολεοδομίας (συνήθως συστεγάζεται με το Δημαρχείο), σε σχέση με την εξωτερική μορφή- εμφάνιση του και να τα καταθέτει σε αυτήν προς έγκριση.

Αρχιτεκτονικές Προεξοχές και Αρχιτεκτονικά Στοιχεία

Είναι τα φέροντα ή μη στοιχεία του κτιρίου που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όψεών του.


– Β –

Βάρη

Υποθήκη, Προσημείωση, Κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, Δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου.

Βεβαίωση Αρτιότητας/Οικοδομησιμότητας

Σε περίπτωση αδόμητων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενώπιον της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής της τοποθεσίας του ακινήτου για την ασφαλή πιστοποίηση των όρων δόμησης που ισχύουν.

Βεβαίωση Μηχανικού

Σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι το κτίσμα που υπάρχει και η χρήση αυτού είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή (σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις) ότι οι υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί. Η βεβαίωση του μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’87. Σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, προσκομίζεται και η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης καθώς και τα σχέδια στα οποία αποτυπώνονται οι αυθαιρεσίες.

Βεράντα

Η βεράντα είναι μια στεγασμένη εξέδρα κατά μήκος του σπιτιού.

Βεστιάριο

Μια ντουλάπα-δωμάτιο όπου υπάρχει χώρος να κινείται κάποιος.

Βίλα

Αρχικά επρόκειτο για μια μεγάλη εξοχική κατοικία με μεγάλο οικόπεδο, συνήθως σε μια αγροτική περιοχή ή κοντά στη θάλασσα.


– Γ –

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)

Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ένταξης ή επέκτασης πόλης ή οικισμού κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ). Το σχέδιο καλύπτει όλες τις πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση περιοχές ενός τουλάχιστον δήμου ή κοινότητας.
Το ΓΠΣ που θεσπίστηκε αρχικά με το ν. 1337/1983 συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το ν. 2508/1997. Καλύπτει σήμερα έναν τουλάχιστον οικισμό με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων και τα διοικητικά όρια περισσότερων ΟΤΑ. Εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις των χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, εφόσον αυτά υφίστανται.

Όσον αφορά τις περιοχές που καθορίζονται με το ΓΠΣ μπορεί να είναι:

α) πολεοδομημένες περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

β) προς πολεοδόμηση περιοχές κύριας ή δεύτερης κατοικίας,

γ) Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) ή Ζωνες ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ),

δ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζοναι για πολεοδόμηση, όπως είναι ιδίως χώροι αρχιτεκτονικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιοαφέροντος, παραθαλάσσιες, παραποτάμιες ή βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Το ΓΠΣ αποτελείται από χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και κείμενα, ώστε να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις προς πολεοδόμηση περιοχές , καθώς και τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας. Η πρόταση πολεοδόμησης του ΓΠΣ αναφέρεται στις χρήσεις γης, στα πολεοδομικά κέντρα,στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στην πυκνότητα και τον μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα ή τμήμα της, σε απαγορεύσεις δόμησης ή χρήσης και στις γενικές κατευθύνσεις και το γενικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών ειδικής προστασίας. Αναθεώρηση του ΓΠΣ δεν επιτρέπεται πριν παρελθει πενταετία από την έγκρισή του.
Ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.
Συντελεστής δόμησης (σ.δ.) είναι ο αριθμός, ο οποίος, πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου, δίνει τη συνολική επιφάνεια όλων των ορόφων των κτιρίων που μπορούν να κατασκευαστούν στο οικόπεδο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΓΗΠΕΔΟ

Η συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου.

Γονική Παροχή

Γονική παροχή καλείται η δωρεά, η οποία συνίσταται μεταξύ γονέων και τέκνων και η οποία υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

Γραπτή Προσφορά Αγοράς

Όταν καπαρώσετε ένα ακίνητο φροντίστε η συμφωνία και οι όροι αγοράς (π.χ. θα παραμείνει το κλιματιστικό) να είναι γραπτά και να συμπεριλαμβάνουν τις υπογραφές όλων των συμβαλλομένων (αγοραστής – πωλητής – κτηματομεσίτης) ότι αποδέχονται τους όρους αυτούς. Αυτός είναι και ο ασφαλέστερος τρόπος να οδεύσετε προς τα οριστικά συμβόλαια χωρίς να γίνουν αλλαγές στα συμφωνημένα. Ο Κτηματομεσίτης σας θα πρέπει να συντάξει το Έντυπο της Προσφοράς για εσάς.


– Δ –

Δαπάνες Κλεισίματος (Συμφωνίας)

Πρόκειται για τα έξοδα πέραν της τιμής του ακινήτου, που οφείλουν να καταβάλλουν οι αγοραστές και πωλητές για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής επί ακινήτων. Ενδέχεται να περιλαμβάνουν αμοιβές δανείου, αμοιβή εκτίμησης ακινήτου, έρευνα τίτλων, ασφάλιση, φόρους και τέλη. Προπληρωμένα έξοδα είναι εκείνα που επαναλμβάνονται ανά τακτά διαστήματα, όπως ο φόρος ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) και η ασφάλιση του ακινήτου. Ο δανειστής υποχρεούται από το νόμο να δηλώσει αυτά τα έξοδα σε “ένδειξη καλής πίστης” εντός τριών ημερών από την υποβολή αίτησης για στεγαστικό δάνειο.

Δείκτης Τιμών Ακινήτων

Στατιστική μέθοδος που φανερώνει τιες μεταβολές των τιμών ακινήτων με την πάροδο του χρόνου.

Δηλώσεις στην Εφορία

Πριν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου, υποβάλλονται σχετικές δηλώσεις στην εφορία προκειμένου να πληρωθεί ο τυχόν προκύπτων φόρος. Από αυτές:
* Η Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης, ανταλλαγής, διανομής, σύστασης κατάργησης οριζόντιου/κάθετης ιδιοκτησίας χρησικτησίας υποβάλλεται στην εφορία της περιφέρειας του ακινήτου και συνοδεύει το αντίγραφο, που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.
* Η Δήλωση Φόρου Δωρεάς/Γονικής Παροχής υποβάλλεται στην εφορία της κατοικίας του δωρητή/παρέχοντα και προσαρτάται στη συμβολαιογραφική πράξη.
* Η Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, υποβάλλεται στην εφορία της τελευταίας προ του θανάτου κατοικίας του κληρονομούμενου και συνοδεύει το αντίγραφο που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.

Διαμέρισμα

Ένα διαμέρισμα είναι ένας αυτόνομος, ιδιόκτητος χώρος που ανήκει σε ένα κτήριο με κοινόχρηστη είσοδο. Συνήθως βρίσκεται σε ένα κτήριο που είναι χωρισμένο σε πολλαπλά διαμερίσματα για πολλούς και διαφορετικούς κατοίκους. Γενικά αποτελεί την κύρια λύση κατοικίας στο κέντρο κάθε πόλης, για τα προφανή πλεονεκτήματα χώρου που προσφέρει.

Δικαίωμα Ύψους

Το δικαίωμα ανεγέρσεως μελλοντικών ορόφων πάνω από τους ήδη υπάρχοντες και μέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή δομήσεως. Όταν κάποιος που κτίζει, δεν θέλει, παρότι επιτρέπεται στην περιοχή του, να ολοκληρώσει όλο το επιτρεπόμενο ύψος, ή και εάν ακόμη, την συγκεκριμένη στιγμή, δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά ίσως αυτό στο μέλλον να επιτραπεί, συμπεριλαμβάνει στα συμβόλαιά του (στην «οριζόντιο-κατά όροφο- ιδιοκτησία» η και στην «κάθετο») το σε ποια από όλες τις ιδιοκτησίες ολόκληρου του ακινήτου, ανήκει το «δικαίωμα υψούν».

Δικηγόρος

Επαγγελματίας νομικός που προετοιμάζει τα έγγραφα για την πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου.

Δίοδος «Δουλείας»

Εάν ένα κομμάτι γης βρίσκεται πίσω από άλλα που ακουμπούν στον δρόμο, για να αποκτήσει δική του είσοδο, παραχωρείται από τους μπροστινούς ιδιοκτήτες, διάδρομος (που συνήθως δεν ξεπερνάει τα 3μ. πλάτος) για να μην παραμείνει «τυφλό».

Διπλές Πόρτες

Δύο παρακείμενες πόρτες που μοιράζονται το ίδιο πλαίσιο πόρτας και μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει διαχωριστικό κάθετο μέλος. Οι διπλές πόρτες αναφέρονται συχνά ως “γαλλικές πόρτες”, λόγω της επικράτησής τους στη γαλλική αρχιτεκτονική.

Δοκάρι – Δοκός

Μια μακριά συμπαγής ράβδος από ξύλο, μέταλλο ή σκυρόδεμα, που χρησιμοποιείται ειδικά για να στηρίξει την οροφή ενός κτηρίου.

Δωρεά

Χαριστική δικαιοπραξία με την οποία ο αφενός (δωρητής) μεταβιβάζει την κυριότητα επί ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο στον αφετέρου (δωρεοδόχο) χωρίς αντάλλαγμα.


– Ε –

Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες – προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Εισφορά σε Γη

Ο νόμος 1337/83 εισήγαγε την προοδευτική κλίμακα ποσοστών ανάλογα με το μέγεθος των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται σε περιοχές επεκτάσεων ή εντάξεων σε πολεοδομικό σχέδιο. Η κλίμακα αυτή αφορά τις αραιοδομημένες και αδόμητες περιοχές και όχι τις πυκνοδομημένες. Για τις τελευταίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32 επ. του ν.δ. του 1923 και του ν. 5269/1931. Επίσης, βλ. και το ν. 2300/1995.

Εισφορά σε Χρήμα

Σε εισφορά σε χρήμα υπόκεινται όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχές επεκτάσεων ή εντάξεων του ν. 1337/1983. Η εισφορά είναι ίδια για όλες τις ζώνες και επιβάλλεται με προοδευτική κλίμακα.

Εκτίμηση

Μια γραπτή αιτιολόγηση του τιμήματος ενός ακινήτου καταρτισμένη από επαγγελματία, η οποία βασίζεται κυρίως στην ανάλυση συγκρίσιμων πωλήσεων παρόμοιων ακινήτων σε κοντινή απόσταση.

Εμπορική / Αγοραία / Πραγματική Αξία Ακινήτου

Είναι η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά και ορίζεται 100% από την προσφορά και την ζήτηση αλλά και πολύ συχνά από τις ικανότητες του Κτηματομεσιτικού σας Συμβούλου.

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Σύστημα θέρμανσης που βρίσκεται κάτω από το πάτωμα του ακινήτου.

Ένοικος

Πρόσωπο (ή εταιρεία) που δικαιούται να καταλάβει το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης.

Εντοιχισμένη ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Μια κουζίνα εξοπλισμένη με συσκευές όπως φούρνο, πλυντήριο πιάτων, κλπ.

Εντολή Υπόδειξης

Κάθε φορά που ένας κτηματομεσίτης επιδεικνύει ένα διαθέσιμο ακίνητο προς τον ενδιαφερόμενο ο δεύτερος του υπογράφει την Εντολή Υπόδειξης, δηλαδή μία σύμβαση η οποία αποδεικνύει ότι η υπόδειξη πραγματοποιήθηκε. Κατά την στιγμή υπογραφής της Εντολής θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Εντός και Εκτός Ζώνης

Αφορά ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ή εκτός ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ). Στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ΖΟΕ ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης ενώ σε αυτά που βρίσκονται εκτός ΖΟΕ ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης.

ΕΝΦΙΑ

Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.

Εξ’ Αδιαιρέτου Κτήση

Εξ’ αδιαιρέτου κτήση σε κάποιο ακίνητο υπάρχει όταν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο τόσο λόγω σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση αγοράς) όσο και εκ του νόμου (π.χ. σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομιάς).

Εξοχική Κατοικία

Μια συνήθως μικρή μονοκατοικία σε ένα αγρόκτημα, στην εξοχή ή σε ένα θέρετρο που χρησιμοποιείται και για τουριστική ενοικίαση.

Έπαυλη

Ένα μεγάλο εξοχικό σπίτι σε μεγάλο οικόπεδο. Πρόκειται για κατοικίες με νεοκλασικό συνήθως στιλ και με πολύ μεγάλους και όμορφα διαμορφωμένους κήπους.

Επικαρπία

Εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία χρησιμοποιούνται συνήθως όταν ένας γονέας αγοράζει ακίνητο εν ονόματι του ανήλικου παιδιού του ή όταν τα εισοδήματα που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση του θα τον οδηγήσουν σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα.

Έρευνα Τίτλων

Λεπτομερής έρευνα ολόκληρου του ιστορικού των εγγράφων ενός τίτλου ιδιοκτησίας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν νομικά βάρη που επηρεάζουν το δικαίωμα του πωλητή να πωλεί.


– Ζ –

Ζητούμενη Τιμή

Η τιμή με την οποία ο Πωλητής τοποθετεί το ακίνητό του στην αγορά προς πώληση.


– Η –

Ημιανεξάρτητη Κατοικία

Πρόκειται για ένα σπίτι που συνδέεται με ένα άλλο σπίτι από τη μια πλευρά ή δύο σπίτια ενωμένα μεταξύ τους.

Ημιυπαίθριοι Χώροι

Οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι δωμάτια κατοικίας άνευ του εξωτερικού τοίχου το οποίο αν θα έκλεινε θα μετατρεπόταν σε κανονικό αλλά παράνομο δωμάτιο. Με το νέο σχέδιο νόμου (2006) οι χώροι αυτοί δεν καταργούνται αλλά περιορίζονται στο 15% του Συντελεστή Δόμησης του οικοπέδου και σε μέγιστες διαστάσεις 3,50m2 X 1,80m2 ώστε να μη αποτελούν βιώσιμα δωμάτια στην περίπτωση όπου “κλειστούν”. Οι περισσότεροι κατασκευαστές πωλούσαν τους χώρους αυτούς ως κανονικά δωμάτια με ελάχιστα μειωμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο από ότι τα νόμιμα τετραγωνικά.


– Θ –

Ζητούμενη Τιμή

Η τιμή με την οποία ο Πωλητής τοποθετεί το ακίνητό του στην αγορά προς πώληση.


– I –

Ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που μισθώνεται σε άλλους. Ένας ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος του ακινήτου, καθώς και για την είσπραξη του ενοικίου.

Ιδιωτικό (μπάνιο)

Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα μπάνιο που συνδέεται άμεσα με ένα υπνοδωμάτιο ή ένα υπνοδωμάτιο που συνδέεται με ένα μπάνιο.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Τα μέρη μπορούν να καταρτίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό για την σκοπούμενη αγοροπωλησία, το οποίο όμως δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα όπως το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, ούτε αρκεί για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ακινήτου. Συνιστά απλά αποδεικτικό στοιχείο ανάληψης εκατέρωθεν υποχρεώσεων σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της ανακύψασας διαφοράς.


– Κ –

Κάθετη Ιδιοκτησία (Σύσταση)

Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα) οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο. Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Κάθετη Ιδιοκτησία

Η έννοια της κάθετης ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. Με αυτή δημιουργούνται επί ενός οικοπέδου αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες καθ’ ύψος (κάθετες)] ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου. Πρόκειται για σύσταση χωριστών, ιδιόκτητων ιδιοκτησιών με κάθετη διαίρεση σε ενιαίο, κοινό οικόπεδο. (Αλλιώς) Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών.

Καπαρο ή Αρραβώνας

Για να “κλείσετε” ένα ακίνητο που σας άρεσε ώστε αυτό να μην διακινείται πλέον στην αγορά θα πρέπει να καταβάλετε προς τον κτηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη ένα χρηματικό ποσό ως καπάρο. Όσο πιο υψηλό είναι το καπάρο τόσο περισσότερο διαφαίνεται στα μάτια του ιδιοκτήτη και του Κτηματομεσίτη η σοβαρότητά σας ως αγοραστή και κατά συνέπεια τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η συμφωνία που κάνατε μέχρι την ημέρα των οριστικών συμβολαίων.

Κατάτμηση Οικοπέδων

Ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε περισσότερα μικρότερα οικόπεδα. Η κατάτμηση ενός οικοπέδου επιτρέπεται όταν τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Κατοικία στην Άκρη ενός Συγκροτήματος

Κατοικία που βρίσκεται στο τέλος ή στην αρχή μιας συστάδας κατοικιών. Όπως ένα ημιανεξάρτητο σπίτι, μοιράζεται έναν κοινό τοίχο στη μόνο μία πλευρά του σπιτιού, ενώ ο άλλος είναι ανεξάρτητος.

Κάτοψη

Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει ως “αεροφωτογραφία” ενός κτίσματος το οποίου λείπει η σκεπή. Στην κάτοψη αναγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα από τοίχο ως τοίχο). Για την λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του προς την τράπεζα με σφραγίδα υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου δεν έχει την κάτοψη του ακινήτου του μπορεί να τη βρει και να τη θεωρήσει στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κτλ).

Κεραμοσκεπή

Μια κεραμοσκεπή είναι ένα σχέδιο αυλακώσεων ή εσοχών στην εξωτερική επιφάνεια ενός εσωτερικού χώρου.

Κιόσκι

Ένα μικρό κτήριο ή προσωρινή κατασκευή χωρίς παράθυρα ή τοίχους, συνήθως σε έναν κήπο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Κιόσκι/Περίπτερο

Ένα μικρό αλλά εμφανές τμήμα ενός κτηρίου που προεξέχει από το κύριο κτήριο, είτε πάνω από τη στέγη του, είτε στο πλάι και το οποίο ξεχωρίζει λόγω ύψους (συνήθως χαμηλότερο). Μπορεί επίσης να είναι αυτόνομο, ξεχωριστό από ένα μεγαλύτερο κτήριο ή μπορεί να συνδέεται με αυτό μέσω μιας βεράντας ή ενός μονοπατιού.

Κτηματολόγιο

Δημόσια υπηρεσία υπεύθυνη για την καταγραφή της ιδιοκτησίας των ακινήτων.

Κοινό και Αδιαίρετο

Όταν ένα κτίσμα έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τότε όλοι έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των χώρων του ακινήτου και κανένα αποκλειστικό δικαίωμα για κανένα τμήμα το ακινήτου αυτού.


– Λ –

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ…


– Μ-

Μεταγραφή

Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου υπόκεινται σε μεταγραφή στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου. Κατόπιν δε της μεταγραφής ολοκληρώνεται η σύσταση, μετάθεση ή κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος.

Μεζονέτα

Ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία που καταλαμβάνει δύο ορόφους ενός κτηρίου και διαθέτει εσωτερικές σκάλες.

Μεσίτης Ακινήτων

Μεσίτης ακινήτων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων. Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιρίας ή η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητο και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

Μονοκατοικία

Ανεξάρτητη ακίνητη περιουσία που δεν έχει κοινόχρηστους τοίχους με γειτονική ιδιοκτησία.

Μπαλκόνι

Μια πλατφόρμα που προεξέχει από τον τοίχο ενός κτηρίου με κιγκλιδώματα κατά μήκος της εξωτερικής άκρης του, συχνά με πρόσβαση από μια πόρτα ή ένα παράθυρο.

Μπαλκονόπορτες

Δύο παρακείμενες πόρτες από τζάμι που είναι συρόμενες στις απέναντι πλευρές έτσι ώστε να ανοίγουν στη μέση.

Μπανγκαλόου/Μονοόροφη Κατοικία

Ένα μπανγκαλόου είναι ένα μονοόροφο σπίτι, συνήθως εξοχικό. Τα μπανγκαλόου είναι γενικά μικρά σε επιφένεια, αλλά δεν είναι ασυνήθιστα και τα πολύ μεγάλα σε μέγεθος. Αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να παρέχουν προσιτές, μοντέρνες κατοικίες για την εργατική τάξη.


– Ν –

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Με τον νόμο 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του προηγούμενου ΓΟΚ του 1985 ( ν. 1577/1985), με αυτές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Με τον ΝΟΚ επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η ριζική αναμόρφωση του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου για την παραγωγή κτιρίων και απλοποιούνται πολλές έννοιες και διαδικασίες. Εισάγεται, τέλος, πλήθος νέων εννοιών, όπως είναι τα “αιολικά ενεργειακά συστήματα”, τα “διπλά κελύφη”, η “ζεύξη κτιρίων”, τα “ειδικά κτίρια”, τα ¨κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης”, οι “προσωρινές κατασκευές” και τα “υπόσκαφα κτίρια”. Ο ΝΟΚ αποτελείται από 48 άρθρα και η ισχύς του αρχίζει από τον Ιούλιο του 2012.


– Ξ –

Ξερολιθιά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ξερολιθιά, ή συνήθως και ξηρολιθιά (αγγλ. dry stone walling, dry stone, drystack), είναι είδος τοιχοποιίας με πέτρα ακανόνιστου σχήματος, χωρίς συνεκτικό κονίαμα. Είναι δηλαδή τοίχος για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πέτρες χωρίς συνδετικό υλικό.

Οι συνηθέστερες δομές με ξερολιθιά είναι τοίχοι αλλά υπάρχουν και έργα τέχνης, κτίρια, γέφυρες κ.α. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η δομική σταθερότητα γιατί αποτελούνται από πέτρες οι οποίες «κλειδώνουν» η μια με την άλλη. Οι ξερολιθιές αποτελούν πέτρινα τοιχία αντιστήριξης, χάρη στα οποία δημιουργούνται αναβαθμίδες χωρίς τις οποίες, οι απότομες πλαγιές των Ελληνικών ορεινών περιοχών δεν θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν. Επίσης, προστατεύουν από τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους. Η τεχνική λέγεται «εν ξηρώ» και οι πέτρες που χρησιμοποιούνται συλλέγονται από τον γύρο χώρο ώστε να καθαρίζεται και να γίνεται καλλιεργήσιμος.

Στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικές στον Αιγιακό χώρο οι ξερολιθιές που στηρίζουν αναβαθμίδες, κοινώς χαλιά, ή πεζούλες, ή αιμασιές, ή σέτια, που στόχο έχουν τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης (σε μορφή βαθμίδων) μιας πλαγιάς και την προστασία έτσι του εδάφους από τη διάβρωση, καθώς αυτές οι ξερολιθιές χρησιμεύουν ως φράκτες. Με την τεχνική αυτή χτίζονται επίσης μικρές γέφυρες και κτίσματα, π.χ. μιτάτοι, βαθμιδωτά μονοπάτια κ.λπ.

Για τη δόμηση της ξερολιθιάς χρησιμοποιούνται πέτρες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους:

Οι πιο μεγάλες σαν πέτρες θεμελίωσης
Όσες, μέτριου μεγέθους, έχουν μια επίπεδη επιφάνεια, σαν πέτρες δόμησης
Οι μικρότερες πέτρες ως πέτρες πλήρωσης
Οι μακρύτερες πέτρες χρησιμοποιούνται ως πέτρες σύνδεσης
Τέλος, άλλες πέτρες χρησιμοποιούνται για επικάλυψη, ανάλογα με τις τοπικές τεχνικές


– Ο –

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ως οικιστική περιοχή χαρακτηρίζεται έκταση γης, η οποία εξαιτίας της θέσης, της ιδιομορφίας του εδάφους και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν και στην ευρύτερη περιοχη, κρίνεται κατάλληλη για οικοδόμηση και εξυπηρέτηση της διαβιώσεως της οργανωμένης κοινωνικής ζωής και παραγωγικής δραστηριότητας του ανθρώπου.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ως οικιστικ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ως οικιστικ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ως οικιστικ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Η νοητή τελική γραμμή, της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτίσματος. Ονομάζονται και γραμμές δόμησης και εμφανίζουν το υποχρεωτικό μπροστινό όριο των οικοδομών και μερικές φορές και το πίσω. Κάθε οικόπεδο για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΟΛΗΣ)

Το Σχέδιο Πόλης κάθε περιοχής, έχει όρια, μέσα στα οποία ισχύει το πόσα τ.μ. ακινήτου μπορεί να κτίσει κάποιος- (Σ/Δ).
Μετά από αυτά, συνήθως δημιουργείται και μία επόμενη «ζώνη» (συνήθως 500μ.) με ακτίνα γύρω από το Σχέδιο Πόλης. Σε αυτήν ισχύουν κάποιοι από τους Όρους Δόμησης της Πόλης και κάποιοι όχι. («Εντός Ζώνης»).
Στην συνέχεια βρισκόμαστε στα «Εκτός Σχεδίου» Πόλης, όπου συνήθως στα 4.000 τ.μ. γης επιτρέπεται να κτισθούν 200τμ. συν 10% τετραγωνικών μέτρων κτηρίου ανά επόμενο στρέμμα.
Κατά παρέκκλιση, αν το αγρόκτημα «εφάπτεται της ασφάλτου», μπορούμε να κτίσουμε σε 2.000τμ τα 200τμ κτηρίου, συν 10% ανά επόμενο στρέμμα γης.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Με τον όρο «οικόπεδο» χαρακτηρίζεται το γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΚΟ/ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

Ένα καθιστικό που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη της οικογένειας για αναψυχή και χαλάρωση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με τον όρο αυτό νοείται ο σύνθετος και πλήρης χωροταξικός σχεδιασμός που έχει περιεχόμενο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Αποτελείται από δύο μέρη. Το σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου τίθενται οι γενικές κατευθύνσεις και διατυπώνονται οι στρατηγικές επιλογές και το πρόγραμμα που αποτελεί την υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου στον εκάστοτε συγκεκριμένο χώρο.

ΟΜΟΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ

Είναι ένα σπίτι που βρίσκεται σε μια μεγάλη σειρά σπιτιών. Όλα συνήθως φαίνονται πανομοιότυπα – σχεδόν ίδια δομικά. Και οι δύο πλευρές του κάθε σπιτιού έχουν κοινούς τοίχους με ένα γειτονικό σπίτι(μεσοτοιχία), με εξαίρεση τα σπίτια σε κάθε άκρο της σειράς.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Όροι που περιλαμβάνονται στον ΓΟΚ και καθορίζουν:

α) την αρτιότητα, δηλαδή τις ελάχιστες διαστάσεις (πρόσωπο, εμβαδόν) που πρέπει να έχουν τα οικόπεδα για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα,

β) το συντελεστή δόμησης που είναι καθαρός αριθμός και προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των κτισμένων επιφανειών όλων των ορόφων του κτιρίου προς το εμβαδόν του οικοπέδου,

γ) το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου, δηλαδή ποια μπορεί να είναι η αναλογία της δομημένης προς την αδόμητη επιφάνειά του,

δ) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που προκύπτει από τον συντελεστή δόμησης και τον αριθμό των ορόφων των κτιρίων,

ε) τις ελάχιστες διαστάσεις πρασιών και παροδίων στοών, όπου προβλέπονται, ζ) το σύστημα δόμησης.

Στον ισύοντα ΓΟΚ δεν υπάρχουν συστήματα δόμησης.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας).


– Π –

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Είναι η παρουσία δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη και είναι υποχρεωτική όταν το αντικείμενο της σύμβασης είναι αξίας τουλάχιστον 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στις γονικές παροχές και στις δωρεές μεταξύ παππού και εγγονού δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

ΠΑΡΟΧΕΣ/ΑΝΕΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου ή της περιοχής που βρίσκεται, τα οποία αυξάνουν την αξία του ακινήτου.

ΠΕΖΟΥΛΕΣ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αναβαθμίδες ή πεζούλες είναι μικρές οριζόντιες επιφάνειες εδάφους, που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο σε εδάφη που έχουν μεγάλη κλίση, με σκοπό τη διευκόλυνση της καλλιέργειας. Η στήριξη του εδάφους γινόταν με ξερολιθιές, δηλαδή τοίχους κατασκευασμένους με πέτρες χωρίς τη χρήση λάσπης.

Ανάλογα με την τοπογραφία, την κλίση, το κλίμα, το γεωλογικό υπόστρωμα και τις καλλιέργειες κάθε περιοχής επιλέγεται και το είδος των αναβαθμίδων που κατασκευάζονται.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως στα νησιά συναντάμε αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας δημιουργώντας ένα όμορφο τοπίο.

ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή με μέγιστο ύψος τα τρία μέτρα, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, καλαμωτή και κινητά στοιχεία, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με τον όρο αυτό υπονοείται μία σειρά από ειδικούς ή «τομεακούς» σχεδιασμούς που αναφέρονται στην προστασία και την ορθολογική διαχείριση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός αυτός τελεί σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους συνολικούς σχεδιασμούς, αφού εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση στην ευρύτερη ορθολογική διαδικασία του σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι περιοχές της χώρας που διαθέτουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του ν. δ. 17.7.1923 ή καλύπτονται από τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις Γ.Π.Σ. παλαιού (ν. 1337/1983) ή νέου (ν. 2508/1997).

Περιοχές επεκτάσεων ή εντάξεων.

Περιοχές που περιλαμβάνονται σε επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, οικισμών που προϋπάρχουν του 1923 και έχουν σχέδιο και οικισμών μεταγενέστερων του 1923 που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου.  Οι επεκτάσεις και οι εντάξεις σε σχέδιο πόλης αφορούν περιοχές κύριας κατοικίας και δεν καλύπτουν περιοχές δεύτερης κατοικίας. Για την πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας βλ. ν. 2242/1994, π.δ. 16/1985, όπως ισχύουν σήμερα μετά την κωδικοποίησή τους με τα άρθρα 116- 123 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Με το ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» αντικαταστάθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και συστήθηκαν 13 Περιφέρειες, ως ΟΤΑ δεύτερου βαθμού. Είναι δημόσια νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των ΝΠΔΔ και διέπονται από τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι πόρτες αυτές ανοίγουν εύκολα προς τις δύο κατευθύνσεις και αποτελούν συνήθη επιλογή για την κουζίνα και τον χώρο του πλυντηρίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Έγγραφο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του πωλούμενου κτιρίου, το οποίο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΦΙΑ)

Πιστοποιητικό που χορηγείται στον έχοντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου από την δημόσια οικονομική υπηρεσία όπου υπάγεται ως φορολογούμενος και από το οποίο προκύπτει ότι το πωλούμενο ακίνητο έχει περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του κατά τα πέντε τελευταία προηγούμενα της μεταβίβασης έτη και ότι δεν οφείλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο αυτά κατά τα αντίστοιχα έτη.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Όταν η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία ανήκουν σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ακίνητο και να κερδίσει από αυτό ή ακόμη και να το πουλήσει μόνος του. Επίσης είναι υπόχρεος για την καταβολή των φόρων.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Η πολεοδόμηση, επέκταση και ο τρόπος καθορισμού των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκων, καθώς και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης γίνεται με το π. δ. της 24.4.1985 και της 20.8.1985, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο  2508/1997 για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη. Οι οικισμοί αυτοί διακρίνονται σε περιαστικούς, παραλιακούς, τουριστικούς, αξιόλογους, ενδιαφέροντες, αδιάφορους, διάσπαρτους και δυναμικούς ή στάσιμους.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός που ασχολείται με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της πόλης ή του οικισμού, δηλαδή με τη συντονισμένη στο χώρο και το χρόνο ανάπτυξη και συγκρότησή τους ως κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής οντότητας. Σε αντίθεση με το χωροταξικό σχεδιασμό που ασκείται σε υπερτοπικό επίπεδο ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι κατεξοχήν τοπικός και μάλιστα υποκείμενος του χωροταξικού, τις στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις του οποίου οφείλει να εξειδικεύει και να μην ανατρέπει.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Ο σχεδιασμός του οικιστικού χώρου και η εφαρμογή του σχεδιασμού. Η Πολεοδομία ασχολείται με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της πόλης, δηλαδή με τη συντονισμένη  στο χώρο και το χρόνο ανάπτυξη και συγκρότηση της πόλης ως κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής οντότητας και ταυτοχρόνως ως έργο τέχνης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Πολεοδομική Μελέτη εκπονείται για την εφαρμογή του Γ.Π.Σ.  και εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του. Αποτελείται από το πολεοδομικό σχέδιο, την έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τον πολεοδομικό κανονισμό που περιλαμβάνει τις χρήσεις γης, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις δόμησης, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και οικοδομήσιμους χώρους, την κατά προσέγγιση έκταση της γης που προκύπτει από τις εισφορές γης, τις φάσεις εφαρμογής και την ιεράρχιση τους και τους φορείς και τους τρόπους παρέμβασης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ως πολεοδομικό σχέδιο ορίζουμε το διάγραμμα, με τυχόν ειδικό κανονισμό που καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού. Βλ. και το άρθρο2 του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ).

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ

Όταν δύο ή περισσότεροι κτηματομεσίτες έχουν εντολή από έναν πωλητή να διαθέσει στην αγορά ένα ακίνητο. Μόνο ο μεσίτης που συστήνει τον αγοραστή δικαιούται να αμειφθεί.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κτίριο με πάνω από 2-3 ορόφους το οποίο χρησιμεύει για κατοικία περισσοτέρων από μια οικογενειών (πολύ-κατοικία).

ΠΡΑΣΙΑ

Η απόσταση μεταξύ του μπροστινού εξωτερικού τοίχου του κτηρίου και της «μάντρας» του οικοπέδου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αμοιβή πληρωτέα στον μεσίτη ακινήτων για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών σε σχέση με τη συναλλαγή. Πρόκειται συνήθως για ένα ποσοστό επί της τιμής του ακινήτου.

ΠΡΟΣΟΨΗ

Αποτυπώνει την όψη – “φάτσα” του κτίσματος επί χάρτου και όπως και στην κάτοψη αναγράφει τα σχετικά εμβαδά από άκρη σε άκρη.

ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ

Η προκαταρκτική σύμβαση με την οποία οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται στην κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου στο μέλλον και καθορίζουν κατά κανόνα τους όρους του οριστικού συμβολαίου. Υπόκεινται στον ίδιο τύπο όπως και η οριστική σύμβαση, επομένως σ’ ό,τι αφορά τα ακίνητα καταρτίζεται συμβολαιογραφικά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είναι η αρχική τιμή που προσφέρεται από τον υποψήφιο αγοραστή στον πωλητή. Ένας πωλητής μπορεί να δεχτεί την προσφορά, να την απορρίψει ή να επανέλθει με μια διαφορετική προσφορά.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Μια πτυσσόμενη πόρτα είναι ένας τύπος πόρτας που ανοίγει αναδιπλώνοντας σε τμήματα , τα λεγόμενα πάνελ. Είναι επίσης γνωστές ως “διπλές πόρτες” αν και συνήθως έχουν περισσότερα από δύο φύλλα.

ΠΥΛΩΤΗ

Η ελεύθερη (ανοικτή) επιφάνεια του ισογείου επί της οποίας ανεγείρεται η οικοδομή. Επί της πυλωτής δημιουργούνται συνήθως θέσεις στάθμευσης, που ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) ευρισκόμενες επί της πολυκατοικίας.


– Ρ –

ΡΕΤΙΡΕ

Ο τελευταίος όροφος ενός πολυώροφου κτιρίου.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο των σχεδίων πόλεως ή ρυμοτομικών σχεδίων αποτελεί το Ν.Δ. της 17-7/16.8.1923 (Α΄ 228). Βάσει του νόμου αυτού έγινε η ανοικοδόμηση ολόκληρης της χώρας.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Είναι οι γραμμές που οριοθετούν τα οικοδομικά Τετράγωνα, δηλαδή διαχωρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κλπ.) από τα ιδιωτικά και άλλα οικοδομήσιμα οικόπεδα που δεν είναι κοινόχρηστοι χώροι.


– Σ –

ΣΑΟΥΝΑ

Ένα δωμάτιο ή ένα μικρό κτήριο, συχνά από ξύλο, που θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, συνήθως με ατμό.

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Κατάσταση ακινήτου από το σημείο κατά το οποίο ο πωλητής έχει αποδεχθεί μια προσφορά μέχρι την ανταλλαγή των συμβάσεων.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ (STUDIO)

Μικρό διαμέρισμα όπου υπάρχει ένας ενιαίος χώρος κουζίνας, καθιστικού, κρεβατοκάμαρας και το μπάνιο. Συνήθως τα συναντάμε σε πολυώροφες κατοικίες.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πρόσφατες πωλήσεις παρόμοιων ιδιοκτησιών σε κοντινές περιοχές και χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την αγοραία αξία ενός ακινήτου.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Νομικό έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τους όρους με τους οποίους ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου παραχωρεί δικαιώματα σε ένα άλλο μέρος για να το χρησιμοποιεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Έγγραφο που περιγράφει τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή και δεσμεύει και τα δύο μέρη ώστε να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή πώλησης / αγοράς.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ο άμισθος δημόσιος λειτουργός που καταρτίζει τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

Είναι μια συρόμενη πόρτα που εξαφανίζεται, όταν είναι πλήρως ανοικτή, σε ένα διαμέρισμα στο παρακείμενο τοίχωμα. Αυτές οι πόρτες χρησιμοποιούνται λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ή όταν δεν υπάρχει χώρος για την ανοιγόμενη πόρτα. Μια πόρτα που τραβιέται κατά μήκος ενός ανοίγματος σε ένα αυλάκι ή αναρτάται από μια τροχιά, αντί να είναι ανοιγόμενη μπρος μια κατεύθυνση

ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE

Μια νόμιμη πιστοποίηση που καθιστά ένα έγγραφο έγκυρο από μια χώρα σε μια άλλη (υπό τον όρο ότι και οι δύο έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961 που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Καθορίζεται από την Πολιτεία και αυξάνει την αξία ενός ακινήτου, λόγω της θέσης του σε κεντρικό και εμπορικό δρόμο. Η τιμή εκκίνησης ακινήτων πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Εμπορικότητας προκειμένου να προκύψει η αντικειμενική αξία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Πρόκειται για συντελεστή καθοριζόμενο από την Πολιτεία, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το εμβαδόν του εκάστοτε γεωτεμαχίου μας δίνει το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να ανοικοδομηθούν επ’ αυτού.

Για παράδειγμα: Εμβαδόν οικοπέδου: 400 τ.μ. και Συντελεστής Δόμησης: 0,80
Επιτρεπόμενη Δόμηση: 400 x 0,80 = 320 τ.μ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πρόκειται για συντελεστή καθοριζόμενο από την Πολιτεία, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το εμβαδόν του εκάστοτε γεωτεμαχίου μας δίνει την μέγιστη επιφάνεια κάλυψης του γεωτεμαχίου από το κτίσμα.

Για παράδειγμα: Εμβαδόν γεωτεμαχίου: 400 τ.μ. και Συντελεστής Κάλυψης: 70%
400 x 70% = 280 τ.μ. (είναι τα τετραγωνικά μέτρα που επιτρέπεται να καλύψει το κτίσμα).


– Τ –

ΤΑΡΑΤΣΑ

Μια επίπεδη επιφάνεια από πέτρα ή γρασίδι έξω από ένα σπίτι που χρησιμεύει για χαλάρωση και αναψυχή.

ΤΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Οριζόμενη αμοιβή που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο για την εγγραφή της ιδιοκτησίας ενός ακινήτου.

ΤΖΑΚΟΥΖΙ

Ένα εμπορικό σήμα (από εταιρεία της Καλιφόρνιας) για ένα μπάνιο ή μια πισίνα στην οποία το θερμό νερό ρέει μέσα από μικρές τρύπες, προσφέροντας υδρομασάζ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Αξίας ακινήτου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις περιοχές όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού η αξίας του ακινήτου καθορίζεται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο με βάση συγκριτικά στοιχεία της περιοχής.

ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία ενός ακινήτου.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τοπογραφικό διάγραμμα που να περιέχει τις δηλώσεις του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α.’87. Το τοπογραφικό κατοπτρίζει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως κτήρια, φράκτες, δρόμους, ποτάμια, δάση, κλπ. καθώς και τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους, όπως πεδιάδες, λόφους, κλπ. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από έρευνα του μελετητή. Είναι το αντίστοιχο της κάτοψης (σαν αεροφωτογραφία) αλλά αυτό μας προσδιορίζει τη θέση του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα. Πρέπει να αναγράφεται το συνολικό εμβαδόν αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς το οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Κάθε δικαιοπραξία ( αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κλπ. ), πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ( ν.651/77, άρ. 5 ).
Πέρα όμως από την απαίτηση του νόμου, το τοπογραφικό διάγραμμα εξασφαλίζει την ακριβή θέση και τα όρια του ακινήτου σας.
Η χρήση του τοπογραφικού διαγράμματος στο συμβόλαιο αποτελεί βέβαιο τεκμήριο σε κάθε αμφισβήτηση.
Τα ακίνητα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις πολεοδομικές τους ιδιότητες.
Με το όρο «γεωτεμαχίο» αναφερόμαστε σε κάθε διακριτή ιδιοκτησία εδάφους όπου κι’ αν βρίσκεται ( εντός ή εκτός σχεδίου ) και όποιες ιδιότητες και αν έχει ( άρτιο ή μή άρτιο, οικοδομήσιμο ή μή ).
Με τον όρο «γήπεδο» αναφερόμεθα, κατά κανόνα, στα εκτός σχεδίου γεωτεμαχία ενώ με τον όρο «οικόπεδο» στα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών γεωτεμάχια.
Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω όροι, που προέρχονται κυρίως από τον ΓΟΚ/85, δεν έχουν αυστηρή ισχύ. Το καλύτερο είναι να αναφερόμαστε στο έδαφος πάντα με τον όρο «γεωτεμαχίο».
Όταν το γεωτεμαχίο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την οικοδομησιμότητά του.

Μερικοί απ’ αυτούς είναι:

Δασαρχείο. Σε κάθε γεωτεμαχίο που βρίσκεται εκτός σχεδίου είναι απαραίτητη η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από το δασαρχείο της περιοχής. Η πράξη χαρακτηρισμού είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που πρόκειται να γίνει κατάτμηση του ακινήτου ( άν επιτρέπεται από τη νομοθεσία ). Σημειωτέον οτι κατάτμηση δασικής έκτασης δεν επιτρέπεται.

Γενικός οδηγός για κάποια «προεκτίμηση» του χαρακτηρισμού είναι η μορφή που φαίνεται να είχε το γεωτεμαχίο το 1945 ( μετά από μελέτη των σχετικών αεροφωτογραφιών ), η εξέλιξη της βλάστησης ως σήμερα ( αν δάσωσε και πότε ), αλλά και η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας, κατά κανόνα πρίν το 1945.

Τα ως άνω ισχύουν μόνο στα Ιόνια νησιά και στα Δωδεκάνησα.

Αρχαιολογία: Οι υπηρεσίες αρχαιολογίας έχουν ουσιαστικά τον τελικό λόγο για το σύνολο της επικράτειας, σε ξηρά και θάλασσα !

Κατ’ αρχήν είναι απαραίτητος ο έλεγχος για τις τυχόν δεσμεύσεις που αφορούν την περιοχή που βρίσκεται το γεωτεμαχίο. Εντός ή εκτός σχεδίου.

Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχαιολογικές υπηρεσίες επιφυλάσσονται για την οριστική άδεια μετά το πέρας των προβλεπόμενων εκσκαφών.

Προσοχή χρειάζεται ακόμη για :

– Απαλλοτριώσεις

– Αιγιαλός και παραλία

– Ρέματα

– Ζ.Ο.Ε., περιοχές Natura, παρεκκλίσεις διάφορες, κλπ.


– Υ –

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Ο όρος υπεραξία αναφέρεται στη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ή ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ

Η μίσθωση του ακινήτου από τον ενοικιαστή σε τρίτον και εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο στο αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο δε ενοικιαστής ευθύνεται έναντι του ιδιοκτήτη για το πταίσμα του τρίτου.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών., προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο. Γραφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη υποθηκών, προσημειώσεων και εξαλείψεις αυτών καθώς και μεταγραφές συμβολαίων με τα οποία συστήνονται, καταργούνται ή μεταβιβάζονται εμπράγματα δικαιώματα.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ένα διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του δρόμου και κάτω από μια άλλη κατασκευή – συνήθως μια πολυκατοικία, αλλά πιθανώς μια μονοκατοικία ή μια επιχείρηση.


– Φ –

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ


– Χ –

ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου κατανέμονται στις οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου με τη σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας και εκφράζουν τη συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου των ιδιοκτησιών αυτών. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη σε εμβαδόν είναι η εκάστοτε ιδιοκτησία, τόσο περισσότερα χιλιοστά διαθέτει επί του οικοπέδου στο οποίο και βρίσκεται.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα όπου ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων και ειδικότερα οικοπέδων, έχουν αποκτηθεί μέσω χρησικτησίας. Μάλιστα πραγματοποιούνται καθημερινά αγοραπωλησίες για αυτά τα ακίνητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζουμε την έννοια της χρησικτησίας και τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ή πουλάμε ιδιοκτησίες που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ

Η έννοια της χρησικτησίας δίνεται από την ίδια την λέξη: χρήση και κτήση. Δηλαδή την κτήση ή ιδιοκτησία ενός πράγματος που προκύπτει από την χρήση του. Νομικά ο ορισμός της  χρησικτησίας κατοχυρώνεται από άρθρο του Αστικού Κώδικα ως ο τρόπος κτήσης της κυριότητας ενός ακινήτου, ενώ διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.
Η  τακτική χρησικτησία προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο ενώ κατέχει και νόμιμο τίτλο για μια δεκαετία.

Παράδειγμα:
Κάποιος αγοράζει ένα οικόπεδο από ένα πωλητή. Εφόσον ο πωλητής έχει στα χέρια του ένα τίτλο ιδιοκτησίας όπως μια αποδοχή κληρονομιάς η οποία είχε γίνει πριν από 10 χρόνια και ανέφερε το συγκεκριμένο οικόπεδο ως χρησικτησία τότε το ακίνητο αυτό θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί με τακτική χρησικτησία. Αυτή η μορφή της  χρησικτησίας είναι αρκετά ασφαλής αφού υπάρχουν τίτλοι και έχουν περάσει 10 χρόνια. Οπότε το ακίνητο είναι νομικά κατοχυρωμένο στο όνομα του τωρινού ιδιοκτήτη.

Η έκτακτη χρησικτησία προκύπτει όταν κάποιος έχει ασκήσει όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη πάνω σε ένα ακίνητο για μια 20ετία, ακόμη και εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Η έκτακτη χρησικτησία είναι η πιο δύσκολη περίπτωση διότι εδώ δεν υπάρχει κανένας τίτλος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει η δυνατότητα παροχής διαβεβαιώσεων όπως για παράδειγμα εάν υπάρχουν 2 ή περισσότερα από τα παρακάτω που να αποδεικνύουν ότι έχουν περάσει 20 χρόνια:

α) υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία.
β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου τωρινό ιδιοκτήτη.
γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον τωρινό ιδιοκτήτη ως κύριο του συγκεκριμένου ακινήτου.
δ) παλιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάθηκαν με εντολή του ιδιοκτήτη και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο.
ε) ένορκες βεβαιώσεις συγγενών του τωρινού ιδιοκτήτη αλλά και υπογραφές των ιδιοκτητών των γειτονικών ακινήτων επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα και άλλα πολλά τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε εδώ για να μην γίνουμε κουραστικοί.

Σε κάθε περίπτωση πάντως όταν κάποιος εξετάζει την αγορά ενός ακινήτου που ανήκει στη κατηγορία της χρησικτησίας πρέπει πάντα να λαμβάνει τη γνώμη μιας έμπειρης κτηματομεσιτικής αλλά και οπωσδήποτε την γνώμη ενός δικηγόρου με εμπειρία στην αγορά ακινήτων.


– Ψ –

ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο κάτοχος της ψιλής κυριότητας ενός ακινήτου δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να κερδίζει από το ακίνητο. Ως συνέπεια δεν φορολογείται για εισοδήματα τα οποία παράγονται από το ακίνητο.


– Ω –

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ